Officier van justitie Vrakking: "Amsterdam jaagt niet op naaiateliers'

PAG.2 VRAAGGESPREK

AMSTERDAM, 8 OKT. Amsterdam weigert illegale naai-ateliers op massale schaal te sluiten. “Dat heeft niet onze prioriteit”, zegt de Amsterdamse hoofdofficier van justitie mr. J. M. Vrakking in een interview in deze krant. Ook de CDA- en PvdA-fracties in de Tweede Kamer zijn van mening dat er “geen razzia's moeten komen” op illegale ateliers, zoals CDA-woordvoerder Krajenbrink stelt.

Wel hebben beide fracties kritiek op een ander onderdeel van het nieuwe beleid in de hoofdstad. Volgens Vrakking zullen illegalen die de Amsterdamse politie in de ateliers aantreft, niet massaal het land uit worden gezet. “Wij doen in de hoofdstad niet aan illegalenjacht”, aldus de hoofdofficier. Het nieuwe beleid op illegale naaiateliers van Amsterdam wijkt af van het door minister Hirsch Ballin (justitie) vastgestelde landelijke beleid.

Zowel PvdA-woordvoerder Apostolou als CDA'er Krajenbrink vinden dat alle illegalen het land uit moeten. Apostolou stemt ermee in dat er niet met massale invallen wordt gewerkt, maar zegt “niet te begrijpen” waarom de illegalen niet worden uitgezet. “Je gaat toch een sector saneren? Dan mag je niet zeggen: omdat je werkt mag je blijven. Iedereen die illegaal is moet weg, dat is voor ons een principiële zaak.” Volgens de Amsterdamse hoofdofficier zijn de illegale naai-ateliers een economisch gegeven. De zogeheten "korte mode' waarbij fabrikanten tien modellen in de winkel brengen, om er vervolgens twee in hoog tempo bij te laten bijmaken, veronderstelt dat er goedkope produktiemogelijkheden zijn, dicht bij huis. “Wanneer men alle illegale ateliers zou sluiten, komen er enorme prijsstijgingen die door de cliënt niet meer te betalen zijn. De detailhandel zal dat niet laten gebeuren.”

Volgens Vrakking zijn de illegale ateliers niet met repressie te bestrijden. Behalve een betere controle op arbeidsomstandigheden in de ateliers, stelt hij dan ook voor om de rechter in individuele gevallen te laten bekijken of de werknemers in deze sector niet gelegaliseerd kunnen worden.

De vakcentrale FNV juicht dit voorstel toe. “Ons standpunt is al heel lang dat illegale werknemers die normaal hun premies hebben betaald en niet met justitie in aanraking zijn geweest, gewoon gelegaliseerd moeten worden”, aldus een woordvoerder van de vakcentrale.

Apostolou heeft echter ook grote moeite met deze suggestie van Vrakking. “Je moet de prioriteit geven aan Nederlandse werkzoekenden, ook al zijn die moeilijk te krijgen.”

De ministeries van sociale zaken en justitie willen nog niet reageren op de uitlatingen van Vrakking. “Wij willen eerst contact opnemen met Vrakking, voor we hier iets over zeggen”, aldus een woordvoerder van justitie.

    • Marjon van Royen