Kennis van Philips via EZ bij Rabo

HILVERSUM, 8 OKT. Philips heeft afgelopen zomer "know how' met een waarde van enkele honderden miljoenen guldens verkocht aan de Rabobank. Het concern huurt de kennis nu van de bank. Deze ingenieuze transactie is tot stand gekomen na bemiddeling van minister Andriessen van economische zaken.

De bewindsman intervenieerde ten behoeve van Philips en de Rabobank bij staatssecretaris Van Amelsvoort die de transactie om fiscale redenen ongeoorloofd achtte. Andriessen bevestigde in een vanmorgen uitgezonden gesprek met het VPRO-radioprogramma Argos dat hij Philips deze zomer te hulp is gekomen. “Ik heb wel wat voor Philips gedaan, dat is waar”, aldus Andriessen. “Philips heeft natuurlijk een wat zwakke balans. Daar kun je als overheid best iets aan doen.” De minister ging niet in op details.

De Rabobank en de ministeries van economische zaken en financiën wilden vanmorgen niet op de zaak ingaan. Philips was vanmiddag niet in staat commentaar te leveren. Welingelichte bronnen bevestigden de aard van de transactie tussen Philips en de Rabobank. Volgens de VPRO-radio zou Philips een deel van zijn immateriële activa (kennis, waaronder patenten en licenties) verkocht hebben aan de Rabobank. Voor Philips betekende de transactie een welkome verbetering van de door schulden aangetaste balansverhouding.

Een woordvoerder van Financiën wil niet ingaan op de affaire. Niettemin erkent hij dat over “dit soort constructies altijd met de fiscus valt te praten”.