Kamer past melding witwassen geld aan

DEN HAAG, 8 OKT. De regeringsfracties CDA en PvdA willen dat klanten bewijzen dat een bank ten onrechte een zogeheten ongebruikelijke geldtransactie bij het speciale meldpunt heeft aangemeld. De Kamerleden Vreugdenhil (CDA) en Van Rijn-Vellekoop (PvdA) hebben gisteravond een wijzigingsvoorstel ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT).

Met deze wijziging komen CDA en PvdA tegemoet aan de kritiek van de banken op het wetsvoorstel van het kabinet. Het regeringsvoorstel gaat uit van een omgekeerde bewijslast: de bank, dus niet de klant, moet bewijzen dat ze in redelijkheid tot melding heeft besloten.

Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft volgens een woordvoerster “bezwaren” tegen het wijzigingsvoorstel van CDA en PvdA. “Volgende week zal de minister zijn argumenten wisselen met de Tweede Kamer”, zei de woordvoerdster desgevraagd.

De Nederlandse Vereniging van Banken is “zeer blij” met het amendement van de regeringsfracties. “Het kan altijd beter, zoals in Duitsland waar de bank in alle gevallen vrijuit gaat mits te goeder trouw. Maar dat past niet in het Nederlandse rechtsstelsel. Het nieuwe systeem zal goed werken omdat we ruimer kunnen gaan melden. Dan kun je boeven vangen.”, aldus een woordvoerder.

Volgens de indieners van het amendement is het een compromis tussen de volledige vrijwaring die de banken bepleiten en de bewijsplicht die de regring de banken wil opleggen.

De wet Melding Ongebruikelijke Transacties heeft tot doel het witwassen van crimineel verkregen geld via banken en andere financiële instellingen tegen te gaan. De banken worden volgend jaar verplicht transacties boven de 25.000 gulden te melden bij een speciaal meldpunt. Ook dubieuze transacties onder de 25.000 gulden gaan onder de plicht vallen.

Om het dubieuze karakter van de transactie vast te stellen, moeten bankbedienden handelingen van klanten toetsen aan een lijst van indicatoren. Redenen tot verdenking zijn bijvoorbeeld dat de klant zich zonder aanwijsbare reden nerveus gedraagt of wordt vergezeld en gecontroleerd. Ook het ongeteld op de balie leggen van een stapel bankbiljetten kan aanleiding zijn om de transactie aan te melden. De bank beoordeelt de melding van de medewerker en geeft die eventueel door aan een onafhankelijk meldpunt.