Izetbegovic ontvouwt in VN geen voorstellen

NEW YORK, 8 OKT. De rede van de Bosnische president Alija Izetbegovic tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is met teleurstelling ontvangen. Izetbegovic nam geen intiatief tot nieuwe onderhandelingen en deed geen concessies ten aanzien van het vredesplan van de onderhandelaars Owen en Stoltenberg.

Dat plan is vorige week door het Bosnische parlement aangenomen onder vergaande condities, waardoor het voorwaardelijk "ja' neerkwam op een feitelijk "nee'. Binnen de VN werd gehoopt dat Izetbegovic de impasse in zijn toespraak van gisteren zou doorbreken.

De Bosnische president deed dat niet. Hij zei na afloop het vredesplan “acceptabel” te vinden als de geografische eisen werden ingewilligd maar tevreden zou hij nooit kunnen zijn; daarvoor was er te veel gebeurd.

Izetbegovic herhaalde tijdens een persconferentie dat het wapenembargo tegen de moslims moet worden opgeheven. Toen hem werd gevraagd of hij een ander plan in gedachten had nu dat van Owen en Stoltenberg van de baan lijkt, bepleitte hij dat een hernieuwing van de Londense Joegoslavië-conferentie. “Onderhandelingen zijn beter dan wachten op oorlog”, aldus de president. “Als we moeten onderhandelen, dan liever op de Londense manier dan volgens de methode van Genève.” Hij herinnerde aan de principes van de Londense conferentie in augustus vorig jaar: de gewelddadige verovering van grondgebied zou niet worden erkend, alle resultaten van etnische zuivering waren onaanvaardbaar, vluchtelingen hebben het recht naar huis terug te keren en de beginselen van de internationale rechtspraak worden gerespecteerd. Izetbegovic zei echter geen illusies te koester over de haalbaarheid van de principes.

    • Lucas Ligtenberg