Industriebond verlegen met lof van werkgevers

AMSTERDAM, 8 OKT. De Industriebond FNV is danig geschrokken van de lovende reacties die de bond over zijn arbeidsvoorwaardennota heeft gekregen. Zowel de werkgeversvereniging in de metaalindustrie FME als minister De Vries van Sociale Zaken hebben de concept-nota gisteren een “positieve ontwikkeling” genoemd.

In de arbeidsvoorwaardennota voor de komende twee jaar zegt de Industriebond FNV onder meer in te stemmen met verlies aan koopkracht, het inleveren van geld en/of vrije tijd bij ziekte en bepaalde vormen van prestatiebeloning. In ruil daarvoor moeten de werkgevers bereid zijn afspraken te maken over behoud van werkgelegenheid in de industrie. Bovendien willen de bonden meer zeggenschap in de bedrijven en een betere verzuimbegeleiding bij ziekte.

Van minister De Vries eist de Industriebond FNV dat hij zijn dreigementen van tafel haalt. Eerder dreigde de bewindsman met een loonmaatregel, het intrekken van de ontslagbescherming van werknemers en afschaffing van het vergunningstelsel voor uitzendbureau's.

Volgens CAO-coördinator H. Krul van de Industriebond FNV juichen de werkgevers en de minister alleen over "heilige huisjes' die nu voor de bond bespreekbaar zijn. “Ze knuffelen alleen de krenten uit de pap.” Krul waarschuwt dat de werkgevers bereidheid moeten tonen om prioriteit te geven aan de werkgelegenheid wil de FNV-bond de lonen matigen. “Anders gaat het feest niet door.” De FME en de vakbonden moeten volgend jaar een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de 200.000 werknemers in de metaalindustrie afsluiten.

Uit de arbeidsvoorwaardennota - die nog door de leden van de bond moet worden besproken - blijkt dat de vakbond de financiële ruimte van 2,5 procent wil inzetten voor behoud van werkgelegenheid. Pas daarna zal per sector of bedrijf worden gekeken hoeveel geld er overblijft voor een eventuele loonstijging. In de industrie zouden het afgelopen jaar 26.000 banen verloren zijn gegaan.

Het eerste meningsverschil tussen de bond en de FME is inmiddels al gerezen. Net als de overige vakbonden zet de Industriebond FNV in op uitbreiding van deeltijdarbeid. De FNV-bond denkt op deze manier 15.000 extra banen te creëren. Maar de FME heeft zich al gekeerd tegen iedere collectieve aanbeveling over meer deeltijd in de bedrijven. “Alleen als een werkgever en een werknemer samen tot afspraken over deeltijd komen, is dat prima”, aldus een FME-woordvoerder. Uitbreiding van het aantal banen in deeltijd werkt volgens de werkgeversvereniging kostenverhogend. “En daar is het nu de tijd niet voor.”