Hoeklieden eisen meer geld bij hervormen effectenbeurs

AMSTERDAM, 8 OKT. De hoeklieden op de Amsterdamse effectenbeurs willen bij de ingrijpende hervorming een hogere uitkoopsom dan het beursbestuur voorgesteld heeft. Bij de bestuursvergadering gisteren hebben de hoeklieden voor het opgeven van (een deel van) hun fondsen een bedrag gevraagd, dat twee tot drie keer zo hoog ligt als de commissie van "wijze mannen' onlangs heeft geadviseerd.

Door de eisen van de hoekmansbedrijven, dreigt het hervormingsproces van de beurs vertraging op te lopen. “We proberen dat te voorkomen door eerst zelf snel juridisch advies in te winnen. De banken en commissionairs kunnen de hoeklieden in het bestuur wel overstemmen, maar als de argumentatie van de hoeklieden deugt maken ze een grote kans bij de rechter”, zegt een beurswoordvoerder. Hij verwacht dat het advbies binnen een week tot 14 dagen binnen kan zijn en dat het tijdschema gehandhaafd kan blijven, zodat de ledenvergadering eind november een besluit kan nemen.

Op het moment zijn op de beurs 23 hoekmansbedrijven actief, die voor een of meer fondsen prijzen vaststellen en vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bij de beurshervorming die het terrein dat Amsterdam op Londen heeft verloren deels moet heroveren, worden de fondsen herverdeeld. De huidige hoekmansbedrijven worden voor de kleinere orders "specialists' in één fonds, of meerdere als er hoeklieden afvallen. De verwachting is dat het grootste deel van de 14 kleinere hoekmansbedrijven zich terugtrekt of fuseert tot grotere combinaties. Hoeklieden die een fonds kwijtraken of opgeven krijgen daarvoor volgens het advies van de wijze mannen een compensatiebedrag, dat maximaal de courtage van een jaar bedraagt.

De hoeklieden vinden dat te weinig. Op basis van onderlinge overnames en uitkoop-constructies willen zij twee of drie keer zo dan de aanbieding. Zij hebben daarvoor juridisch advies ingewonnen bij een extern kantoor en noemden de resultaten daarvan "bemoedigend'. Als hun eisen worden ingewilligd kost dat de beurs naar schatting 15 tot 20 miljoen gulden extra.