Het getuigt van managementkwaliteiten om ...

Het getuigt van managementkwaliteiten om kandidaten voor hogere functies ook te selecteren op andere eigenschappen dan die men in zichzelf hoog acht.

C.J. Moerman, Universiteit van Amsterdam

Naarmate de ontwikkeling van een medisch specialisme voortschrijdt, verschuift de nadruk richting het specialisme ten koste van het medische.

K.M. Dolman, Universiteit van Amsterdam

Het gebied waarin men economisch gebonden is, zou moeten worden uitgebreid met alle plaatsen die op redelijke afstand zijn gelegen van de werkplekken van beide partners in een relatie.

M. Worring, Universiteit van Amsterdam

De opheffing van het boemeltje tussen Maastricht en Aken bevordert de tendens tot "internationalisering op de fiets'.

R. Schwan, Rijksuniversiteit Leiden

De verplichte gescheiden inzameling van groenten-, fruit- en tuinafval in de grote steden zal niet leiden tot een beter milieu.

D. Schouten, Rijksuniversiteit Leiden

Door onvoldoende te investeren in technologie riskeert Nederland een verdere teloorgang van haar industrieën.

Mw. A.H. Meijer, Rijksuniversiteit Leiden