Energiebedrijven werken samen bij import van stroom

De gezamenlijke elektriciteitsproduktiebedrijven (SEP) en het distributiebedrijf EDON in Zwolle gaan samenwerken bij de uitwisseling van stroom met Noorwegen.

Over enkele jaren zullen Noorse waterkrachtcentrales overdag, tijdens de piekuren in het verbruik, 1.200 megawatt elektriciteit leveren aan het Nederlandse net. s' Nachts wordt die hoeveelheid door Nederlandse centrales weer teruggeleverd aan Noorwegen.

Deze uitwisseling is vastgelegd in contracten tussen Nederland en Noorwegen. Voor het eerst is hierbij een groot distributiebedrijf betrokken, waardoor het monopolie van de SEP op stroomimport, dat nu formeel volgens de Elektriciteitswet nog bestaat, wordt doorbroken.

SEP en het distributiebedrijf EDON hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, die voortvloeit uit het rapport van de "Groep van negen' over meer samenwerking in de energiesector, dat eerder dit jaar op verzoek van minister Andriessen (Economische Zaken) werd opgesteld. Om dat mogelijk te maken, verklaarde hij zich bereid het omstreden verbod voor distributiebedrijven op import van stroom uit de Elektriciteitswet te schrappen.