Decanen: inschrijving HBO chaos

AMSTERDAM, 8 OKT. Het nieuwe, centrale systeem van aanmelding voor hogescholen dreigt te leiden tot chaos. Deze vrees uitte de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen gisteren op een symposium in Amsterdam. De lijst met HBO-opleidingen waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven is volgens de vereniging incompleet. Ook bestaat er onder decanen onduidelijkheid over de codes die bij de verschillende opleidingen horen.

De inschrijving, die tot nu toe door de hogescholen zelf werd geregeld, zal dit jaar voor het eerst verlopen via de informatiseringsbank in Groningen. De HBO-raad signaleerde eerder dit jaar al onduidelijkheid in het nieuwe systeem en pleitte ervoor de centrale aanmelding een jaar uit te stellen. Met het ministerie van onderwijs werd toen overeengekomen dat de aanmelding centraal zou verlopen en de voorlichting via de scholen zelf.

“Centrale aanmelding is op zich prima, maar dan moet je eerst duidelijkheid krijgen in de bestaande opleidingen”, aldus L. Coïni bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen. “Onder een en dezelfde code op het inschrijfformulier vallen soms wel drie opleidingen. Onder code 4616, bijvoorbeeld, valt zowel de opleiding maatschappelijk werk als sociale zekerheidskunde en sociaal juridische dienstverlening. Een grijs circuit van opleidingen die niet op de lijst voorkomt vertroebelt de zaak.” Coïni verwacht dat hogescholen een eigen inschrijving blijven hanteren. “Zo ontstaat een dubbel aanmeldingssysteem.”

De Hanzehogeschool in Groningen handhaaft bijvoorbeeld naast de centrale inschrijving haar eigen inschrijvingssysteem, om zicht te houden op de inschrijvingen voor haar Engelstalige HEAO-opleiding (dit jaar 250 eerstejaars). Deze staat niet op de centrale lijst omdat de opleiding nog niet erkend is door het ministerie. De Rijkshogeschool Deventer vraagt belangstellenden zich ook direct bij de school aan te melden, omdat de school vorig jaar juist begonnen was met een "vasthoudtraject', om aspirant-leerlingen alvast te voorzien van allerlei informatie.

Volgens de HBO-raad valt de chaos mee. “Wij staan ook niet te juichen, maar vinden de ongerustheid van de decanen overdreven”, aldus D. Adema van de HBO-raad. “In een aantal gevallen bestaat inderdaad onduidelijkheid over de naam en codes van opleidingen. Maar dat kun je ondervangen door de school zelf te vragen naar de stand van zaken.” Hij gelooft niet dat HBO-scholen massaal een eigen inschrijving gaan hanteren.

Het ministerie van onderwijs is verrast over de klachten van de schooldecanen. “In juni hebben we de lijst met opleidingen gepubliceerd. Daarna hebben we geen klachten gehad”, aldus een woordvoerder. “Eind januari geven we een nieuwe lijst uit met de ontbrekende opleidingen. Dat is nog ruim voor de definitieve inschrijving.”