Cultuur voor kinderen

Hoe kijkt een kind naar Michael Jackson of naar Sesamstraat? Wat zoekt hij in een boek of een computerspelletje? Hoe kinderen cultuur beleven, kan een volwassene nauwelijks meer navoelen.

Toch wordt er voor kinderen veel geschreven, getekend, geacteerd en muziek gemaakt. Joke van Leeuwen schrijft en tekent niet speciaal voor kinderen, maar voor iedereen met oog voor rare woorden. In dit nummer een portret van haar en een bespreking van het geschenk dat ze schreef voor de Kinderboekenweek, dit jaar van 13 tot 23 oktober.

Met de televisie voor kinderen is het in Nederland minder goed gesteld dan met de literatuur. De omroepen zijn zich nu zelf bewust van de miezerigheid van hun programma's, die soms vooral een etalage zijn voor de koopwaar van de sponsor.

En wat vinden kinderen zèlf? In een les filosofie voor kinderen moeten ze vetellen wat ze mooi vinden - en ze leren zo vooral hoe gecompliceerd taal is. De schrijfster Iona Opie verdiepte zich jarenlang in de gesloten gemeenschap die kinderen vormen, door regelmatig rond te hangen op een speelplaats. Ze ontdekte hoe kinderen zich de vloek der mensheid, de verveling, van het lijf houden.