België overspoeld door vals geld uit Nederland

BRUSSEL, 8 OKT. België wordt overspoeld met valse briefjes van 5.000 frank (ongeveer 260 gulden), die worden gemaakt in mobiele drukkerijen in Nederland. Volgens de opsporingsdiensten is er nog nooit zoveel vals geld in omloop geweest in België.

Deze noodkreet is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Beteugeling van de Valsemunterij, de meest gespecialiseerde dienst die zich in België bezig houdt met de jacht op vals geld. In Het Belang van Limburg zegt het hoofd van het bureau dat alles er op wijst dat er thans evenveel valse briefjes van 5.000 frank in omloop zijn als echte. De afgelopen maanden zijn meer dan 2.500 valse briefjes geregistreerd, terwijl tot nu toe hooguit enkele honderden vervalsingen per jaar werden aangetroffen. Volgens de woordvoerder is daarmee niet meer dan het topje van de ijsberg blootgelegd.

Ook de Nationale Bank van België signaleert een toeneming van het aantal gedrukte vervalsingen, maar volgens een woordvoerder van de bank is er geen reden voor paniek. Hij wijst er op dat op dit moment ongeveer 46 miljoen briefjes van 5.000 frank in omloop zijn. Daartegen afgezet is het aantal aangetroffen vervalsingen bescheiden. De woordvoerder van de bank begrijpt dan ook niet hoe het Centraal Bureau voor de Beteugeling van de Valsemunterij kan beweren dat er evenveel valse als echte briefjes van 5.000 in omloop zijn. De Nationale Bank roept winkeliers op briefjes van 5.000 goed te controleren, maar ze overweegt geen speciale maatregelen.

De meeste valse bankbiljetten duiken op in Limburg, maar ze worden ook elders in België aangetroffen. Volgens het Belgische gerecht worden de briefjes gedrukt in mobiele drukkerijen in Nederland die om de haverklap verhuizen. Dat maakt het moeilijk om de valsemunters te vatten. In België is totdusver een tiental verdachten opgepakt, maar volgens het Centraal Bureau voor de Beteugeling van de Valsemunterij gaat het daarbij slechts om tussenpersonen. Zij zouden de biljetten van 5.000 frank van andere tussenpersonen hebben gekocht voor rond de 2.000 frank per stuk.

    • Wim Brummelman