Winstsprong 44 pct Theodoor Gillissen

De bankiersdochter van MeesPierson (zelf behorende tot ABN Amro) heeft in de eerste helft van het boekjaar een flinke stijging van het netto resultaat laten zien.

De baten stegen met 21 procent, de lasten namen met 17 procent toe. De bemiddelingsactiviteiten ten behoeve van institutionele beleggers leverden een belangrijke bijdrage aan het resultaat. De netto uitkomsten stegen ruim 44 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Bruto nam het resultaat toe van 4,96 miljoen tot 6,32 miljoen gulden. Netto, na voorzieningen, belastingen en inclusief het netto resultaat op deelnemingen, liep het resultaat op van 3,68 tot 5,31 miljoen gulden.

Het aantal werknemers nam licht toe tot 121 tegen gemiddeld 117 in 1992.

De directie verwacht dat de winst over geheel 1993 “hoger zal uitvallen dan die van 1992”. In dat jaar werd netto 7,18 miljoen gulden verdiend.