VROUWEN IN SGP [3]

Op de opiniepagina van 2 oktober verdedigde het SGP-gemeenteraadslid P.C. den Uil het standpunt van zijn partij om vrouwen het lidmaatschap van de SGP te weigeren. Hieronder een bloemlezing uit de vele lezersbrieven over dit onderwerp.

De SGP bepaalt dat vrouwen geen lid van de partij mogen zijn, hetgeen een ernstige discriminatie van de Nederlandse vrouw is. Een dergelijke discriminatie op geslacht is niet te accepteren in Nederland anno 1993, waar al sinds het begin van deze eeuw gelijke (politieke) rechten voor de vrouw bestaan. Er is al jaren een strijd tegen partijen, die discrimineren op ras, kleur, godsdienst en dergelijke, en nu komt een (gerespecteerde) partij met discriminatie van de halve Nederlandse bevolking.

Nederland is een seculiere staat, waarin bijbel en politiek gescheiden zijn. In ons land maakt men zich sterk tegen (vrouwen)discriminatie elders, bij andere religies, maar de storm van verontwaardiging tegen, op religie gebaseerde, discriminatie in Nederland, lijkt niet te waaien.

Accepteren van deze vorm van discriminatie geeft precedent-werking voor vele andere vormen van ongelijkheid, waarvan er al meerdere dreigend voor ons hangen. De keuze van de SGP is een zorgelijke ontwikkeling, die heel Nederland aangaat, niet alleen de SGP. Een partij, die regeringsbevoegdheid zoekt en ernstige discriminerende maatregelen treft, de seculiere maatschappijvorm niet accepteert, moet tot de orde geroepen en, als dat geen effect heeft, misschien zelfs verboden worden.

    • P.H. Sleutelberg