VROUW IN SGP [2]

Op de opiniepagina van 2 oktober verdedigde het SGP-gemeenteraadslid P.C. den Uil het standpunt van zijn partij om vrouwen het lidmaatschap van de SGP te weigeren. Hieronder een bloemlezing uit de vele lezersbrieven over dit onderwerp.

Binnen de christelijke leer is het van links tot rechts in de kerk geaccepteerd dat wanneer je weet dat Christus jouw schuld op zich heeft genomen je waarlijk een christen bent. Velen van de SGP-leden durven of willen zich niet het eigendom van Christus noemen en zijn in deze zin geen christen.

Dat de bijbel geen boek is waar pasklare oplossingen in staan erkent ook Dede auteur, maar op het algemeen geaccepteerde gegeven dat de heilige geest licht geeft op de verklaring van de bijbel bij een christen wordt totaal voorbijgegaan.

Dientengevolge geven velen die zichzelf geen christen noemen wel een oordeel over de christelijke leer. Curieus maar waar.

Het is wellicht ook bekend aan de auteur dat ten diepste de discussie niet is of er wel of niet vrouwen lid mogen worden van de SGP, maar een steeds duidelijker wordend gevecht tussen de zogenaamde refo's (meer ruimdenkenden) en de kroko's (conservatieven die binnen de hervormde kerk zich tot de vereniging "Het gekrookte Riet' rekenen).

Deze strijd die in de Gereformeerde bond van de hervormde kerk maar zich ook in de gereformeerde gemeentekringen afspeelt is nu ogenschijnlijk door de conservatieven gewonnen. Binnenkort zal blijken dat de overwinning een Pyrrusoverwinning blijkt te zijn. Een afsplitsing van de SGP staat al op stapel.

Waar SGP-vorzitter ds. Hovius terecht zijn bezorgdheid heeft getoond, blijkt dat nu bewaarheid te worden. In een politieke partij die pretendeert bijbels te leven, mag de bijbel niet dicht blijven. Gebeurt dit wel dan ontstaan er een ordinaire machtsstrijd tussen doorgezakten en doordenkers.

    • H.J. van Vliet