Vrouw in het ambt moet in Zweden, zeggen bisschoppen

UPPSALA, 7 OKT. De bisschoppen van de Lutherse staatskerk in Zweden hebben gisteren bepaald dat mannen die zich verzetten tegen het benoemen van vrouwen tot priester zelf geen priester kunnen worden.

De bisschoppelijke uitspraak wordt gezien als de meest krachtdadige poging om een einde te maken aan het nog altijd voortdurende verzet tegen de vrouw in het kerkelijk ambt. Het Zweedse parlement sprak zich in 1958 uit voor de toelating van vrouwen tot het priesterambt, maar na 35 jaar is het verzet daartegen nog altijd niet afgelopen. Tegenstanders hebben de uitspraak van de bisschoppen inmiddels als illegaal gekwalificeerd, omdat een parlementaire commissie heeft vastgesteld dat er ruimte dient te zijn voor de gezichtspunten van voor- en tegenstanders van de vrouw in het ambt. (Reuter)