VROUW EN SGP [6]

Op de opiniepagina van 2 oktober verdedigde het SGP-gemeenteraadslid P.C. den Uil het standpunt van zijn partij om vrouwen het lidmaatschap van de SGP te weigeren. Hieronder een bloemlezing uit de vele lezersbrieven over dit onderwerp.

De christelijke partijpolitiek van alledag wordt natuurlijk niet bepaald door bijbelse normen en waarden. Het electoraat en de noodzaak tot het sluiten van compromissen hebben meer invloed. Politiek voeren is namelijk een belangenspel, waarbij partijdigheid een belangrijk kenmerk is. Een partijdigheid die dwars door de religieuze beleving heen loopt en die gebaseerd is op belangenbehartiging, een bepaalde visie op de samenleving of een ideologie. Een christelijke basis levert geen politiek onderscheid op. Niemand kan zich dus politiek onderscheiden door een christelijke vlag op een partijdige lading te plaatsen. Bovendien heeft geen enkele politieke partij of belangenorganisatie het recht het christendom voor zichzelf te reserveren.

Voorstanders van christelijke politiek weten dat hun zogenaamde christelijke normen en waarden niet tot hun "recht' komen (getuigenispartijen als SGP, RPF en GPV) of dat ze daarmee "vuile handen' maken (machtspartij als het CDA). Dit dilemma komt voort uit de fundamentele vergissing door aan een bepaald politiek standpunt een christelijk label te hangen. Dat komt in feite neer op politieke partijdigheid in de naam van Christus en dat leidt slechts tot gewetenswroeging, polarisatie en veroordeling binnen christelijke kringen.

Christelijke politiek is dus krachteloos. Ik ben dan ook verbaasd over de happigheid van Tweedekamerleden om de SGP-visie op het vrouwenlidmaatschap van deze partij juridisch aan de kaak te stellen. Het nut daarvan zie ik niet in. Het is politiek gezien absoluut niet relevant. Volksvertegenwoordigers doen er beter aan zich in dit kader te concentreren op stromingen in de samenleving die werkelijk een gevaar vormen voor de positie van "minderheidsgroepen' in Nederland en ons juridisch apparaat niet te belasten met standpunten van het hoofdbestuur van de SGP.

    • M. Rietkerk