VROUW EN SGP [5]

Op de opiniepagina van 2 oktober verdedigde het SGP-gemeenteraadslid P.C. den Uil het standpunt van zijn partij om vrouwen het lidmaatschap van de SGP te weigeren. Hieronder een bloemlezing uit de vele lezersbrieven over dit onderwerp.

Heeft de SGP de scheppingsordonnantie wel begrepen? De man regeert, de vrouw wast af; andersom mag niet. Toch vindt Den Uil dat hij mag afwassen en de kinderen in bad doen. Hoe heilloos dit is blijkt wel uit zijn betoog waarin hij zegt dat de SGP op 25 september niets anders heeft gedaan dan bestendigen wat reeds 75 jaar gedachtengoed was. Zulks terwijl de SGP of die fatale dag haar beste traditie, die van tolerantie en discussie, over boord heeft gezet en daarmee het kind met het badwater heeft weggegooid. De SGP van voor en na 25 september 1993 is niet dezelfde, hetgeen alleen al de commotie binnen de SGP aantoont. Van bestendigen van gedachtengoed is dus geen sprake, evenmin als van een bagatel of randverschijnsel, zoals men van partijzijde de metamorfose van de SGP wil verdoezelen.

    • F.N.Th. de Visser