VROUW EN SGP [4]

Op de opiniepagina van 2 oktober verdedigde het SGP-gemeenteraadslid P.C. den Uil het standpunt van zijn partij om vrouwen het lidmaatschap van de SGP te weigeren. Hieronder een bloemlezing uit de vele lezersbrieven over dit onderwerp.

Misschien is het aardig in de SGP-discussie het volgende citaat van John Stuart Mill uit zijn boek "De onderwerping van de vrouw' aan te halen: “Ik geloof dat gelijkheid van rechten de overdreven zelfverloochening, die nu het irreële ideaal van het vrouwelijk karakter is, zou doen afnemen en dat een goede vrouw niet zelfopofferender zou zijn dan de beste man.

Anderzijds zouden mannen onzelfzuchtiger en zelfopofferender zijn dan nu, omdat zij niet langer zouden leren hun eigen wil als zoiets groots te verheerlijken dat zij daarmee een ander redelijk denkend wezen de wet kunnen stellen. Er is niets dat mannen zo gemakkelijk leren als deze zelfverheerlijking; alle bevoorrechte personen en alle bevoorrechte klassen hebben dat gedaan. En hoe lager het niveau van menselijkheid, des te sterker wordt de zelfverheerlijking en dat geldt vooral voor hen die geen kans hebben, of ooit zullen krijgen, zich boven iemand anders te verheffen dan boven een ongelukkige vrouw en kinderen.

De eervolle uitzonderingen zijn naar verhouding minder in aantal dan bij alle andere menselijke gebreken. Wijsbegeerte en godsdienst werken die zelfverheerlijking op slinkse wijze in de hand, in plaats van haar in toom te houden en de enige beperking is de christelijke opvatting dat alle mensen gelijk zijn, een theorie die het christendom nooit in praktijk zal brengen, zolang het instellingen sanctioneert die op willekeurige gronden de ene mens boven de andere stellen.'' (p. 98, 99)

Onder het mom van Gods wil worden vrouwen uit een christelijke partij geweerd. Maar wie bepaalt wat Gods wil is? Is dat niet de wil van de SGP-mannen zelf? Vroeger heette het ook wel de wil van de natuur. Veel maatschappelijke ellende komt voornamelijk voort uit de "zelfverloochening' van vrouwen en de "zelfverheerlijking' van mannen. Realiseert men zich bij de SGP dat de scheve machtsverhouding tussen de seksen door hen in stand wordt gehouden?

    • Miriam ter Braak