Vietnam ontvangt eerste IMF-lening sinds twaalf jaar

WASHINGTON, 7 OKT. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft gisteren een lening van 223 miljoen dollar aan Vietnam goedgekeurd. Het is de eerste IMF-lening aan het land in twaalf jaar. De goedkeuring volgde, nadat Vietnam met hulp van enkele donoren, waaronder Frankrijk en Japan, zijn betalingsachterstand van 142 miljoen dollar aan het fonds had betaald.

De stap van het IMF wordt gezien als de sleutel om de kredietverleningen door multilaterale en particuliere banken aan Vietnam weer op gang te brengen. De uitvoering van een economisch hervormingsprogramma dat als voorwaarde voor het IMF-krediet gold, zal naar verwachting de buitenlandse investeringsstroom opwekken.

Het IMF verwelkomde de “enorme vooruitgang” die Vietnam heeft gemaakt bij de liberalisering van zijn economie, met name door het stimuleren van de particuliere landbouw en handel en de hervorming van belastingstelsel en bankwezen. Maar de hervormingen hebben de afgelopen jaren vertraging opgelopen, de inflatie is gestegen en Vietnam wordt geconfronteerd met een tekort op de betalingsbalans.

Van het krediet komt 17 miljoen dollar uit de speciale IMF-faciliteit "STF' voor landen die omschakelen van een centraal geleide naar een vrije markteconomie. Het geld is bedoeld als betalingsbalanssteun, nodig door het wegvallen van wegvallen van handelsakkoorden met de voormalige Sovjet-Unie. Het resterende bedrag is bedoeld ter ondersteuning van economische en financiële hervormingen. (Reuter, AFP)