"Vertrek VS desastreus voor Somalië'

NEW YORK, 7 OKT. Als de Verenigde Staten zich terugtrekken uit de VN-operatie in Somalië, loopt de hele humanitaire operatie gevaar omdat na Amerika meer landen zich zouden kunnen terugtrekken.

Dat heeft de ondersecretaris-generaal voor vredesoperaties van de Verenigde Naties, Kofi Annan, gisteren gezegd in reactie op de uitspraak van president Clinton dat de VS Somalië willen verlaten, zij het zonder een crisis te veroorzaken.

De VN zijn vandaag begonnen met de evaluatie van het mandaat van hun troepen in Somalië. Tot de taken van UNOSOM II behoren het ontwapenen van de strijdende facties en gevangenneming van krijgsheer Mohammed Aideed. Secretaris-generaal Boutros-Ghali beschreef in de Veiligheidsraad de huidige situatie en ging indirect in op de felle kritiek, die vooral van Amerikaanse zijde te horen is sinds de recente verliezen onder de Amerikaanse VN-militairen.

Boutros-Ghali pleitte ervoor dat de UNOSOM-operatie “dezelfde koers blijft varen”. Volgens Boutros-Ghali blijft ontwapening van de Somalische milities noodzakelijk om de oorspronkelijke doelen, humanitaire hulp en verzoening van de facties, te kunnen verwezenlijken. De Amerikanen hebben eerder geprotesteerd tegen de ontwapening van geheel Somalië omdat dat een onmogelijke taak zou zijn. Boutros-Ghali wees erop dat de troepensterkte in Somalië altijd onder het door hem gewenste peil is gebleven. Op dit moment zijn er 24.000 man beschikbaar.

Boutros-Ghali verzette zich verder tegen het staken van de jacht op Aideed, die volgens sommigen de oorzaak is van het toenemende aantal dodelijke slachtoffers onder Amerikanen. “Boutros-Ghali zei dat de Veiligheidsraad eerst een nieuwe resolutie moet aannemen en het mandaat moet veranderen voor de jacht kan worden gestaakt”, aldus een Westerse diplomaat.

VN-diplomaten zien de uitlatingen van Clinton als een tegemoetkoming aan de kritiek van met name het Congres. In de praktijk hoeft het echter niet te betekenen dat de VS zich sneller zullen terugtrekken dan men al langer van plan is. De Veiligheidsraad maakte enkele weken geleden bekend dat er het streven is om "Somalië' in maart of april af te ronden. “Zolang Clinton geen datum noemt waarop alle Amerikanen uit Somalië weg moeten zijn, verandert er in feite weinig”, aldus een diplomaat. “De nieuwe situatie is zelfs zo dat er de komende tijd meer Amerikaanse troepen aanwezig zullen zijn.”

Boutros-Ghali reist volgende week naar de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba om overleg te voeren met enkele buurlanden van Somalië. Hij is voornemens ook de Somalische hoofdstad Mogadishu te bezoeken, maar dat zal hem wellicht worden afgeraden. “Boutros-Ghali voelt zich persoonlijk zeer betrokken bij Somalië omdat hij zelf als voormalige Egyptische minister het gebied goed kent”, aldus een insider. “Hij zal zich blijven inzetten om het mandaat in zijn geheel uit te voeren.”