Verbod tabaksreclame in auto- en motorsport en in de bioscopen

DEN HAAG, 7 OKT. Tabaksreclame in de auto- en motorsport wordt volgend jaar verboden, evenals het gratis uitdelen van sigaretten. In de bioscoop zal vanaf 1996 geen tabaksreclame meer te zien zijn. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) maakte gisteren bekend dat hij dat is overeengekomen met de tabaksindustrie.

Een algeheel verbod op tabaksreclame is voorlopig niet haalbaar, omdat daarvoor in de Tweede Kamer een meerderheid ontbreekt. Hij zei dat op een bijeenkomst ter gelegenheid van de Europese week tegen kanker die van 11 tot en met 15 oktober wordt gehouden. De maatregelen worden niet in een wet vastgelegd, maar in een nog te sluiten convenant met de tabaksindustrie.

Passief roken, het thema van de Kankerweek, kost volgens het Nederlands Kanker Instituut (NKI) jaarlijks 110 tot 270 levens. Ir. F.E. van Leeuwen, epidemiologe bij het NKI, baseert die schatting op een recent rapport van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Dat komt tot de conclusie dat in de VS jaarlijks ongeveer 3.000 niet-rokers overlijden ten gevolge van blootstelling aan zogeheten omgevingstabaksrook.

In Nederland overleden in 1991 in totaal 1.260 vrouwen en 7.141 mannen van 35 jaar en ouder aan longkanker. Volgens Van Leeuwen blijkt uit verschillende Nederlandse onderzoeken dat ongeveer 55 procent van de vrouwen die nooit hebben gerookt, een rokende partner heeft. Omgekeerd is dat bij 30 procent van de mannen het geval. Onder meer aan de hand van deze schattingen heeft Van Leeuwen berekend dat in Nederland jaarlijks tussen de 40 en 60 vrouwen en 30 tot 90 mannen die zelf nooit gerookt hebben, overlijden aan longkanker ten gevolge van passief roken. Voor wat de mannen betreft komen daar nog 40 tot 120 sterfgevallen onder voormalige rokers bij.

Een ter gelegenheid van de actieweek verschenen Europees rapport vermeldt dat niet-rokende partners ook een verhoogd risico lopen te overlijden aan hart- en vaatziekten. Dat geldt ongeacht andere risicoverhogende factoren als leeftijd, cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en overgewicht. Het aantal sterfgevallen wordt tien keer zo hoog geschat als dat door longkanker ten gevolge van passief roken, aangezien hart- en vaatziekten veel vaker voorkomen.

Staatssecretaris Simons zei gisteren dat hij er op 4 november in de Europese raad van ministers van volksgezondheid voor zal pleiten prioriteit te blijven geven aan de preventie van kanker en vermindering van het tabaksgebruik. Voor wat Nederland betreft biedt het Amerikaanse EPA-onderzoek volgens hem de wetenschappelijke basis voor nadere maatregelen, in aanvulling op het bestaande rookverbod in openbare gebouwen.