Surinaamse regering wijst ultimatum af

PARAMARIBO, 7 OKT. De Surinaamse regering heeft de oproepen van twee oppositiepartijen om af te treden, genegeerd. Gisteren overlegde de partij van oud-legerleider Bouterse, de NDP, een ultimatum aan parlementsvoorzitter Lachmon. De regering kreeg van de NDP tot gisteravond de tijd terug te treden, anders zou de partij haar protestacties verscherpen die maandag zijn begonnen.

Leden van DA'91 boden gisteren een petitie aan de president aan. De bestaanszekerheid van de bevolking is weggevallen door het sociaal-economisch beleid van de regering, meent de partij, en daarom deed zij een beroep op Venetiaan, zijn mandaat onmiddellijk terug te geven en binnen zes maanden verkiezingen te laten houden.

Reagerende op het ultimatum van de NDP en de petitie van DA'91 verklaarde Venetiaan in een televisieboodschap dat “de buitenparlementaire acties slechts minimale bijval hebben gekregen.” Assembleevoorzitter Jaggernath Lachmon heeft gisteren het ultimatum van de NDP als buiten zijn bevoegdheden liggend van de hand gewezen.

De politieke partij van Bouterse hield gisteren voor de tweede keer een straatdemonstratie. Deze keer kwamen beduidend minder mensen opdagen dan maandag. De NDP heeft verscherpte acties in het vooruitzicht gesteld, maar heeft niet laten blijken wat die zullen inhouden. Bouterse sloot niet uit dat zijn partij zich bij acties van anderen zal voegen.

De regering is “van mening dat de geuite bedreigingen wijzen naar intenties tot ondermijning van de rechtsstaat, tot verstoring van de orde en tot aantasting van de constitutie”, aldus Venetiaan gisteren in zijn televisietoespraak.

Hij verwees daarbij niet expliciet naar het optreden van een tot dusver onbekende groepering, het Revolutionaire Actie Front. Dit front heeft zich gisteren met een anoniem telefoontje bij het dagblad De West verantwoordelijk gesteld voor de vernieling van winkelruiten in Paramaribo.

De vernielingen waren gericht tegen de regering en er zullen nog hardere acties volgen zolang de regering blijft zitten, aldus het telefoontje. Er werd ook gedreigd met geweld tegen personen.