Ritzen ziet wel wat in suggestie kinderbijslag spijbelaars te korten

DEN HAAG, 7 OKT. Minister Ritzen (onderwijs) is positief over het idee van het CDA om ouders van notoire spijbelaars te korten op hun kinderbijslag. Ritzen zei dit gisteren in de Tweede Kamer bij de voortzetting van het debat over verscherping van de leerplichtwet. Hij zal samen met staatssecretaris Wallage (sociale zaken) bekijken wat de mogelijkheden zijn. De Kamer krijgt over twee maanden een notitie.

De PvdA-minister noemde het voorstel dat Kamerlid Huibers (CDA) dinsdag lanceerde een logische gedachte. De kinderbijslag is bedoeld als bijdrage aan ouders voor de verzorging van hun kinderen. Ouders die toestaan dat hun kinderen veelvuldig de school verzuimen, zorgen niet goed voor hun kinderen, aldus Ritzen. De Kamerfracties van VVD en D66 vonden de suggestie van Huibers geen goed idee. Zij zien meer in het verhogen van de boetes voor notoire spijbelaars.

Hij voelt minder voor de suggestie van het CDA om schoolverzuimers later te beperken in hun recht op een uitkering bij werkloosheid. Zo'n maatregel is volgens hem overbodig omdat de sociale dienst nu al de mogelijkheid heeft om mensen te dwingen zich bij te scholen op straffe van een korting op hun uitkering.

De bewindsman staat verder niet afwijzend tegenover de Kamerbrede wens om de grens van de leerplicht niet meer te koppelen aan leeftijd maar aan het behalen van een "startkwalificatie' voor de arbeidsmarkt, een diploma dat uitzicht biedt op een baan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) zal hierover een advies uitbrengen.

Ritzen ging akkoord met een voorstel van de regeringspartijen CDA en PvdA dat scholen beperkt om moeilijke leerlingen zonder meer te verwijderen. Ze moeten er voor zorgen dat die leerlingen elders in het onderwijs onderdak vinden.

De door de Kamer gesteunde voorstellen van Ritzen om de leerplichtwet aan te scherpen maken het onder meer mogelijk dat leerlingen individueel worden aangesproken op hun schoolverzuim. In het uiterste geval kan dit leiden tot boetes of zelfs alternatieve straffen.

In de praktijk blijkt dat overtredingen van de leerplichtwet momenteel slecht worden geregistreerd. Van maar acht provincies zijn gegevens voorhanden, zo bleek uit een overzicht waarmee Ritzen tijdens het debat kwam.

Niet bekend