Pre-demissionair

IS STAATSSECRETARIS SIMONS vleugellam geworden nadat hij zijn vertrek op termijn naar de Rotterdamse lokale poltiek had aangekondigd, of was hij dat al? Het is tekenend voor Simons' positie dat de fractie van D66 in de Tweede Kamer wel een spoeddebat over zijn voortijdige vertrek heeft aangevraagd, maar niets van zich liet horen toen staatssecretaris van Voorst tot Voorst van defensie een halfjaar geleden een soortgelijke stap ondernam. Staatsrechtelijke zuiverheid dient te gaan om de zaak en niet afhankelijk te zijn van de persoon die het betreft.

Afgezien van deze vormfout valt er wel het één en ander te zeggen voor de argumenten van D66. Een politieke ambtsdrager die zijn voortijdige vertrek aankondigt kan niet meer functioneren als volwaardig politicus. Het overleg tussen Kamer en staatssecretaris verloopt anders op het moment dat de laatste zijn ontslag heeft bekendgemaakt. Het is, zoals de D66'er Kohnstamm gisteren in de Tweede Kamer stelde, moeilijk met elkaar te rijmen dat een staatssecretaris de klus én voluit én voorlopig klaart. Materieel verkeert Simons in een demissionaire positie. Controversiële onderwerpen kunnen door hem moeilijk worden behandeld nu het natuurlijke "machtsevenwicht' tussen parlement en staatssecretaris is verstoord. Het was voor de verhoudingen dan ook beter geweest als Simons direct was opgestapt.