Parijs uit nu weer dreigende taal over GATT

PARIJS, 7 OKT. Frankrijk laat zich niet dwingen om vóór 15 december een nieuw wereldhandelsakkoord te tekenen. Mogelijk is slechts een deelakkoord voor die datum haalbaar. Dit heeft de Franse minister van buitenlandse zaken, Alain Juppé, gisteren gezegd in het parlement.

Eerder deze week klonken uit Frankrijk juist verzoenender geluiden, toen de minister van buitenlandse handel, Longuet, in het parlement verklaarde dat Frankrijk het zich niet kan permitteren om als enige een ander standpunt in te nemen. Volgens Juppé zijn er, behalve de landbouw, nog veel sectoren waarover moet worden overlegd. Hij noemde textiel, luchtvaartindustrie, staal, scheepvaart en cultuur. “Wat mij verontrust is”, aldus Juppé, “dat ik niet zie hoe we in de twee maanden tussen nu en 15 december al deze zaken kunnen regelen.”

De minister uitte kritiek op mensen die menen dat een nieuwe overschrijding van de deadline een enorme catastrofe voor de wereldhandel betekent. “Laten we de dingen alsjeblieft in perspectief blijven zien”, zei Juppé. “We blijven hopen op een akkoord. Maar als de omstandigheden niet rijp zijn voor een akkoord, dan maar niet.” Het overleg over een nieuw wereldhandelsakkoord (Gatt) duurt al zeven jaar, drie jaar langer dan gepland.

De Franse regering heeft steeds geklaagd dat een uiterste datum van 15 december was vastgesteld om de Amerikanen te vriend te houden. Op die dag loopt het speciale mandaat af dat de president van het Congres heeft gekregen voor het sluiten van een wereldhandelsakkoord. Juppé noemde het opleggen van een deadline “intellectueel terrorisme”, waaraan Frankrijk niet moet toegeven aan. “Als niet alle problemen kunnen worden opgelost, kunnen wellicht een paar problemen worden geregeld.”

De Franse premier Balladur pleitte er gisteren in een toespraak voor de Frans-Amerikaanse vereniging voor dat “de rede zal zegevieren”. Volgens hem is het “de plicht” van de EG en de VS de “serieuze problemen” door overleg op te lossen, waarbij ook de politieke dimensie ervan in aanmerking wordt genomen. Parijs wil met name een wijziging van het "Blair House' akkoord over beperking van de gesubsidieerde Europese landbouwexport.

De Duitse minister van buitenlandse zaken, Kinkel, heeft gisteren in Washington overlegd met de Amerikaanse handelsgezant Kantor over het Gatt-overleg. Over de uitkomst zijn geen mededelingen gedaan. (Reuter, AFP)