Nieuwe functie voor voormalige bisschop Bär

ROTTERDAM, 7 OKT. De voormalige bisschop van Rotterdam, drs. R.Ph. Bär o.s.b. krijgt een functie binnen de kloosterorde der Benedictijnen waartoe hij behoort.

Dat heeft hij aan mgr. J.G.M. Zuidgeest, tijdelijk leider van het bisdom Rotterdam en aan de KRO laten weten. Bärs nieuwe functie ligt op het terrein van de opzet van kloosters in de Derde wereld. Hij gaat werken vanuit Parijs, maar blijft wonen in de abdij van Chevetogne (België) waar hij toevlucht zocht. Abt Van den Heuvel van het Benedictijner-klooster in Oosterhout (NB) wijst erop dat de functie die Bär heeft gekregen, “héél bescheiden” van karakter is en nauwelijks iets voorstelt. Van den Heuvel zegt niet te weten of de affaire-Bär, in het bijzonder de vraag of de leefwijze van de Rotterdamse bisschop al dan niet overeenkomstig zijn celibataire verplichtingen was, wordt onderzocht. Het klooster waar de oud-bisschop nu woont, is autonoom en beslist zelf over zo'n onderzoek. Bär trad maart dit jaar plotseling af. Formeel was dat om gezondheidsredenen maar later gaf de bisschop toe dat geruchten over homoseksuele contacten ook een rol hebben gespeeld.