NAM brengt boren onder bij Duitsers

ROTTERDAM, 7 OKT. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), een dochterbedrijf van Shell en Esso, stoot haar booractiviteiten op het vasteland af aan het Duitse bedrijf Deutsche Tiefbohr AG (Deutag).

Daarmee kan NAM enkele tientallen miljoen guldens per jaar besparen en haar personeelssterkte met 200 mensen extra inkrimpen.

NAM maakte gisteren bekend een intentieverklaring met Deutag te hebben getekend over de overdracht. De vakbonden zijn geïnformeerd. Deze week wordt een adviesaanvraag bij de ondernemingsraad gedeponeerd.

NAM wil een “partnering-overeenkomst” voor langdurige, structurele samenwerking met Deutag sluiten. Die bepaalt onder meer dat Deutag een vestiging in Nederland opricht. Van de ruim 200 werknemers die nu bij NAM booractiviteiten verrichten gaan er 160 over naar Deutag. Zij behouden hun arbeidsvoorwaarden. De veertig overblijvende werknemers zal vervroegde uittreding of een andere positie bij NAM worden aangeboden.

De NAM beschikt nu nog over twee eigen boortorens, en twee “workover-masten” die worden ingezet voor onderhoud en reparaties van putten voor olie- en gaswinning. Van die twee masten is er één eigendom van NAM, maar beide worden bemand met eigen personeel. Deutag is een gespecialiseerd, internationaal opererend boorbedrijf met 73 boortorens en workover-masten, waarvan 30 in Europa, dat al tientallen jaren voor de Nederlandse onderneming werkt en voor NAM inmiddels 485 putten heeft geboord.

Uit een studie is gebleken dat Deutag goedkoper kan boren dan NAM. Het werken met eigen boorafdelingen heeft voor de NAM, door kleinschaligheid en beperkingen van het materieel een “onaanvaardbaar hoog kostenniveau bereikt”, zegt de directie. Inhuren van nieuwe technologie en boormaterieel via Deutag en aanpassing van de bedrijfsvoering kan een besparing van 30 procent op jaarbasis opleveren. Dat komt overeen met “enkele tientallen miljoen guldens”, aldus de NAM. Door de kostenbesparing verwacht de NAM ook een gunstig effect op de haalbaarheid voor ontwikkeling van kleinere olie- en gasvelden in Nederland.

Ook onderstreept de directie dat indien er geen maatregelen worden genomen, de onzekerheid voor de betrokken werknemers over hun toekomst bij NAM zal blijven voortduren. Door de kleinschaligheid en fluctuaties in het NAM-werkpakket zou het risico van overtolligheid van medewerkers blijven bestaan, en een dergelijke situatie acht de directie niet verantwoord.

De NAM kondigde eerder dit jaar een reductie van haar personeelsbezetting met 250 man aan, van 3.350 naar 3.100, die eind 1994 bereikt moet worden door natuurlijk verloop en vervroegde uittreding, zonder gedwongen ontslagen. Door de overheveling van de landbooractiviteiten wordt het NAM-personeel verder teruggebracht tot 2.900 werknemers.