Ministeries tegen boren in Waddenzee

ROTTERDAM, 7 OKT. Ambtelijke vertegenwoordigers van de ministeries van milieubeheer en landbouw en natuurbehoud willen dat het kabinet geen toestemming geeft voor boringen naar aardgas op de Waddenzee. Als compromis stellen ze voor dat er alleen vanaf het vasteland van Friesland, Groningen en de Waddeneilanden mag worden geboord.

Dat is gebleken na overleg tussen vier ministeries en de oliemaatschappijen NAM, Elf Petroland en Mobil, die over concessies beschikken om het aardgas onder de Waddenzee op te sporen en te produceren. Alleen het ministerie van economische zaken blijft boringen op de Waddenzee verdedigen. Verkeer en Waterstaat heeft nog geen stelling betrokken.

Binnenkort loopt een tienjarig moratorium op boringen in de Waddenzee af en moet het kabinet beslissen of de oliemaatschappijen toestemming krijgen van hun concessies gebruik te maken. Het standpunt van VROM en Landbouw komt erop neer dat het moratorium moet worden verlengd, omdat de gevaren voor schade aan de natuur en het milieu te groot zouden zijn. In dat geval kan de overheid claims van de oliemaatschappijen verwachten die in de miljarden guldens lopen.

Een woordvoerster van Economische Zaken noemt het standpunt van de drie andere departementen “een wassen neus”, omdat de oliemaatschappijen nu al het recht hebben op "gedevieerd' ofwel schuin boren van achter de zeedijken om het Waddengas te bereiken. Daarmee kan echter niet al het aardgas dat onder het gebied zou zitten, worden gewonnen en zouden de maatschappijen grote schade lijden.

Volgende week wordt een rapport verwacht over de technische aspecten van de boringen, de mogelijke gevolgen voor natuur en milieu en de voorzorgsmaatregelen die de oliemaatschappijen willen nemen. Daarna beraden de vier direct betrokken ministers zich erover en brengen een advies uit aan het kabinet. Op grond van geologisch en seismisch onderzoek vermoeden de oliemaatschappijen een hoeveelheid van 200 miljard kubieke meter aardgas onder de Waddenzee, die een waarde van tientallen miljarden guldens vertegenwoordigt.