Kamer oneens met samenvoeging tehuizen

DEN HAAG, 7 OKT. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het oneens met de plannen van minister d'Ancona (WVC) en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) om zestig procent van de verzorgingstehuizen en 25.000 aanleunwoningen samen te voegen en om te dopen tot zogeheten woonzorgzorgcomplexen, ook wel wozoco's. Dit bleek gisteren op een protestbijeenkomst van de Landelijke Organisatie bewonerscommissies Bejaardenhuizen (LOBB) in Den Haag.

In de plannen zou de ouderenhuisvesting in drieën worden gesplitst: verzorgingstehuizen, zelfstandigwonenden en een middengebied onder de noemer woonzorgcomplexen. Vooral de opzet van het middengebied heeft gezorgd voor onrust onder vooral de ouderen in aanleunwoningen. Huurders van dergelijke huizen wonen op dit moment zelfstandig nabij een tehuis.

Het LOBB is tegen de aparte regeling. “Ouderen moeten net als ieder ander een huis kunnen huren en aanspraak kunnen maken op huursubsidie”, is het standpunt van de organisatie. Op de bijeenkomst verklaarden de Kamerleden M. Ruigrok-Verreijt (PvdA) en E. Terpsta (VVD) namens hun fracties achter het protest. In de plannen verliezen bewoners van aanleunwoningen hun rechtspositie als huurder. Hun woonlasten zullen stijgen omdat ze moeten meebetalen aan de gemeenschappelijke ruimten in het verzorgingstehuis waar de aanleunwoningen bij in de buurt staan. Ook komen ze niet langer in aanmerking voor individuele huursubsidie. Tenslotte zullen bewoners van aanleunwoningen voortaan een medische indicatie moeten hebben om in de wozoco's te worden opgenomen.

“Het is een absurd plan dat meteen van tafel moet”, aldus het VVD-Kamerlid Terpstra. “Het is uit den boze dat je door in een aanleunwoning te gaan wonen ook meteen wordt gerekend tot een aparte doelgroep.”

Het CDA blijft voorstander van een aparte regeling voor de bewoners van aanleunwoningen. Het Kamerlid Tuinstra meende dat veranderingen in de bejaardenzorg onvermijdelijk zijn, met name het voornemen om de woon- en verblijfskosten van ouderen te scheiden van de zorgkosten. Volgens het CDA moet de strikte scheiding tussen ouderen die weinig zorg krijgen en ouderen die zorgbehoevend zijn, in de toekomst verdwijnen. Alle kosten van verzorging zouden moeten worden betaald door de zorgverzekeraars.

Er zijn in Nederland ongeveer 50.000 aanleunwoningen. De woningen die het kabinet wil onderbrengen in de woonzorgcomplexen, zijn op een of andere manier met een verzorgingstehuis verbonden, bijvoorbeeld door een gang.