Italië en EG eens over sanering staalindustrie

BRUSSEL, 7 OKT. De Europese Commissie en de Italiaanse regering hebben overeenstemming bereikt over de privatisering van de Italiaanse staalfabrikant Ilva. Dat meldt het persbureau Reuter, dat zich baseert op “industriële bronnen” in Rome. Een akkoord met Italië brengt de beoogde sanering van de Europese staalindustrie een stap dichterbij.

Begin dit jaar besloot de EG ongeveer 500 miljoen gulden beschikbaar te stellen voor sociale opvang van de naar schatting 50.000 à 70.000 werknemers die hun banen zullen verliezen in de staalsector. Voorwaarde voor die steunverlening is wel dat de bedrijven zelf met geloofwaardige plannen komen om hun produktie te verminderen.

Vorige week al bereikte de Europese Commissie een akkoord met de Spaanse autoriteiten over nationale steunverlening aan de Spaanse industrie in ruil voor het sluiten van produktiecapaciteit. Het akkoord met de Spanjaarden is overigens omstreden. Madrid heeft belooft dat 2,3 miljoen ton aan capaciteit zal worden gesloten, maar daar staat tegenover dat er een nieuwe fabriek zal worden gebouwd in Baskenland met een capaciteit van 1 miljoen ton.

Het afgelopen jaar is grote spanning gerezen tussen Brussel en de regering in Rome. De Europese Commissie heeft de Italiaanse regering verweten dat zij zich niet heeft gehouden aan eerdere afpraken die zijn gemaakt bij de privatisering van het staalconcern Ilva. Bij die privatisering zouden de belangrijkste schulden worden overgenomen door de staatsholding IRI, iets wat EG-commissaris Van Miert beschouwde als ongeoorloofde subsidieverlening.

Maar uit de berichten vanuit Rome blijkt dat er nu kennelijk een vergelijk is. Vanochtend waren nog geen details bekend, maar Iri zou toestemming hebben gekregen om ongeveer de helft van de schuldenlast van het te privatiseren Ilva over te nemen. In ruil daarvoor zou ongeveer 1,7 miljoen ton aan staalproduktie worden ingeleverd.

De uiteindelijke beslissing over de gemeenschappelijke sanering van de Europese staalindustrie zal waarschijnlijk in november worden genomen, op een bijeenkomst in Brussel van de ministers van industrie uit de 12 lidstaten van de EG. Nu overeenstemming is bereikt met de Spanjaarden en Italianen, resteert nog een dossier waarover de Europese Commissie onderhandelt. Dat betreft het overlevingsplan van het voormalige Oostduitse staalconcern Eko-Stahl. Ook dit plan voorziet in de bouw van nieuwe capaciteit. De Duitse regering heeft de afgelopen tijd grote druk uitgeoefend op de Commissie om akkoord te gaan.

Tot dusver ligt in Brussel nog steeds geen totaaloverzicht op tafel van de 'geloofwaardige' saneringsplannen die de individuele staalbedrijven moeten opstellen. De particuliere bedrijven wachten met het overhandigen van hun plannen totdat meer duidelijkheid bestaat over de houding van Brussel tegenover de staatsondernemingen in onder andere Italië en Spanje. Ze voelen er niet veel voor om het achterste van hun tong te laten zien, zolang de mogelijkheid openblijft dat hun concurrenten worden gevoed met staatssubsidies.