In september hebben 4.349 mensen in Nederland ...

In september hebben 4.349 mensen in Nederland asiel gevraagd. Dat zijn er 280 meer dan in de maand augustus.

In september van het vorig jaar meldden zich 2.465 mensen als asielzoeker. Het totaal aantal verzoeken tot oktober bedraagt 24.605 tegen 12.848 in de eerste negen maanden van 1992. Die cijfers heeft het ministerie van justitie gisteren bekendgemaakt. Overigens zijn bij de asielaanvragen in september ruim 1.600 verzoeken meegerekend van ex-Joegoslaven, die vanaf 1 augustus 1992 worden opgenomen in de ontheemdenregeling. Justitie zette in september 1.638 ongewenste vreemdelingen de grens over. Het totaal dit jaar komt daarmee op 16.034.