Het verband tussen de gemiddelde temperatuur en ...

Het verband tussen de gemiddelde temperatuur en de hoogte van smeergelden is onvoldoende onderzocht.

R. van Kleij, Technische Universiteit Delft

Personen die zich bezig houden met de ontwikkeling van expertsystemen meten zich de status aan die programmeurs zich vijentwintig jaar geleden ten onrechte toeëigenden.

D.P.N.M. IJpelaar, Technische Universiteit Delft

Gezien het kleine deel van de patiënten dat deelneemt aan klinisch wetenschappelijk onderzoek en gezien het vrijwel ontbreken van inzicht in de selectie, die leidt tot deelname bij geschikte patiënten, moet de algemene toepasbaarheid van de uitslag van een dergelijk onderzoek ernstig worden betwijfeld.

S. Horenblas, Universiteit van Amsterdam

Hoewel de psychologische implicaties van erfelijke aandoeningen dikwijls niet erfelijk zijn, kunnen zij wel in opeenvolgende generaties worden overgedragen.

A. Tibben, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het feit dat blauw-witte muisjes duurder zijn dan rose-witte muisjes en bovendien slechts verkrijgbaar zijn in speciaalzaken is een indicatie dat aanstaande ouders meisjes prefereren boven jongens.

T.G. van Kooten, Rijksuniversiteit Groningen