Ghoti

In W&O van 23 september zag ik een citaat van G.B. Shaw over de spelling van het woord "fish' als "ghoti'.

Ik weet niet wat Shaw daarover gezegd heeft, maar de versie die ik hoorde is als volgt: "Mijn naam is Ghot, uit te spreken als fish. De gh van enough, de o van women en de t van nation.'

Antwoord: "Uw naam is eigenlijk helemaal niet uit te spreken: de gh van though, de o van people en de t van hasten.'

    • Mr. K. Klijn