Frans parlement steunt werkgelegenheidsplan

PARIJS, 7 OKT. De Assemblée Nationale in Frankrijk heeft het Vijfjarenplan voor de werkgelegenheid van de regering aangenomen. Na een marathonzitting van meer dan een week ging de Franse Tweede Kamer akkoord met een nauwelijks geamendeerde wetstekst die tot doel heeft de economie in staat te stellen werk te behouden en te scheppen.

De regering heeft veel kritiek moeten verduren, ook van de bevriende fracties van RPR en UDF. Het plan draagt sporen van de in Frankrijk vertrouwde orkestratie van de economie en het bedrijfsleven, maar geeft ook aanzetten tot het verplicht stellen van aanvullende scholing in diverse stadia van iemands loopbaan. Het zijn dergelijke vormen van aanmoediging en bemoeienis waar de rechtervleugel weinig voor voelt.

De wet flexibiliseert de arbeid op een manier die verzet bij de bonden wekt. De regering hoopt door arbeidstijdverkorting en minder rigide indeling van de werkweek meer mensen aan (deeltijd-)werk te helpen. Een amendement voor teruggang naar een 32-urige werkweek is niet aangenomen, maar de regering wil er toch over doorpraten.

De suggestie om de werkweek te verkorten heeft veel sympathie van de bevolking. In een enquête van het weekblad VSD sprak 57 procent van de Fransen zich uit voor de kortere werkweek. Frankrijk kampt met een recordwerkeloosheid van 3,2 miljoen mensen, ofwel 11,7 procent van de beroepsbevolking.

De behandeling van de wet was de eerste gelegenheid voor het in de praktijk brengen van nieuwe procedures in de Assemblée. De nieuwe voorzitter, Philippe Séguin, heeft een eind gemaakt aan het stemmen door gevolmachtigden. Bijna ieder lid moet nu zelf zijn stem uitbrengen - één volmacht per lid is nog mogelijk. Vroeger kon één afgevaardigde voor een hele groep stemmen. Séguin wil de Assemblée meer tanden geven.