Foto: DEN HELDER - Op een booreiland bij het ...

Foto: DEN HELDER - Op een booreiland bij het Placidgasveld, honderd kilometer ten noordwesten van Den Helder, is een zeldzame Noordse vleermuis gevonden, afkomstig uit Scandinavië of Oost-Europa. Het sterk vermagerde dier is per doos naar de wal gebracht, waar de plaatselijke vogelwerkgroep zich over hem heeft ontfermd. Vleermuizen proberen wel vaker de Noordzee over te steken. Vorig jaar werd een groepje ruige dwergvleermuizen op een booreiland aangetroffen. (Foto Martijn de Jonge)