Forse winstdaling Nieuw Rotterdam

Verzekeraar Nieuw Rotterdam, onderdeel van de Franse Victoire-groep, heeft in de eerste helft van dit jaar 2,2 miljoen gulden winst geboekt. In dezelfde periode van 1992 was dat 11,1 miljoen. De grote boosdoener was de sectorschade, waarvan de opbrengst zakte van 24,5 naar 11,1 miljoen gulden. Vooral de brand- en motorrijtuigverzekeringen waren hieraan debet.

De directie liet zich eerder dit jaar bij het verschijnen van het jaarverslag over 1992 al niet optimistisch uit over het lopende jaar. Ondanks de negatieve marktontwikkelingen verwacht de directie 1993 met een positief resultaat af te sluiten.

De omzet gaf een stijging te zien van 427 miljoen naar 466 miljoen gulden. Het levensverzekeringsbedrijf ontwikkelde zich gunstig en ook in de assurantiebemiddeling waren de resultaten goed.