Flevum (4)

Het artikel "De veldslag bij Velsen' (W&O 19 aug) gaat over de ontdekking van het Romeinse Castellum Flevum bij Velsen.

Thijs van Woerkom meent in ingezonden brieven (W&O, 16 en 23 sept) dat dit fort in het noorden van Nederland heeft gelegen. Hij baseert zich daarbij op de coördinaten van Ptolomeüs. Terecht merkt hij op dat deze coördinaten niet foutloos zijn. Daardoor zijn veel interpretaties mogelijk. Het aantal reconstructies van de kaart van Nederland in de Romeinse tijd is groot. Volgens de huidige inzichten kunnen de meeste als achterhaald worden beschouwd.

Een reconstructie van hoge kwaliteit is gemaakt in 1962 door T. Edelman met gebruikmaking van alle Romeinse bronnen, inclusief de coördinaten van Ptolomeüs. Ook hield hij rekening met bodemkundige, historische en taalkundige gegevens. Opmerkelijk is dat hij het castellum te Velsen plaatste aan een water Flevo (het oer-IJ) met een uitmonding Flevum in de Noordzee. Hij riep de archeologen op bij de Velser kerk naar dat castellum te gaan zoeken. Ondanks dat het castellum niet in, maar bij Velsen is gevonden kan toch worden gesproken van een uitgekomen voorspelling.

De betreffende publicatie is: Edelman, T. Riviermonden ten tijde van de Romeinen. Land en water; 6 (1962) blz. 240-246.

    • D.M. van der Schrier