De opvang van asielzoekers staat opnieuw onder ...

De opvang van asielzoekers staat opnieuw onder druk omdat minister Dales (binnenlandse zaken) niet langer geld uittrekt voor extra politiemensen die toezicht moeten houden bij asielzoekerscentra.

Dales zou dit binnenkort bekendmaken. Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken bevestigde vanochtend dat er een “brief in de pijplijn zit”. Hij wilde daar verder geen mededelingen doen. Op 27 juli liet directeur drs. J. Kapsenberg van de directie politie van het departement aan de korpsbeheerders weten dat de inzet van extra politie voor asiezoekerscentra binnen de politieregio's geregeld moet worden.

Volgens Kapsenberg was het “niet mogelijk om de beleidslijn waarbij voor azielzoekerscentra en onderzoekscentra extra organieke contingenten politie ter beschikking worden gesteld voort te zetten”. Drie dagen later, op 30 juli, werd blijkens een nieuwe brief van Kapsenberg de maatregel echter weer teruggedraaid onder druk van de departementen van justitie en WVC en van burgemeesters van gemeenten waar de opvangcentra zijn gevestigd. Er werd een tijdelijke regeling afgesproken waarbij WVC tot 1 mei 1994 de toegezegde extra politiemensen zou betalen. Overigens blijft Binnenlandse Zaken erbij dat in de toekomst de politiezorg voor opvang van asielzoekers een verantwoordelijkheid is voor de verschillende regiokorpsen.