Commissies gaan akkoord PLO, Israel uitwerken

KAIRO, 7 OKT. Vier verschillende commissies gaan de bijzonderheden uitwerken van de komende Palestijnse autonomie in door Israel bezet gebied, zo hebben de Israelische premier Yitzhak Rabin en PLO-leider Yasser Arafat gisteren in de Egyptische hoofdstad Kairo besloten tijdens hun eerste officiële overleg. De besprekingen werden door beide leiders als positief betiteld, al waren ze nauwelijks als warm te kenschetsen: Rabin en Arafat weigerden voor de fotografen elkaar de hand te schudden - al hadden ze dat achter gesloten deuren wel gedaan - en ze hielden na afloop afzonderlijke persconferenties.

Een verbindingscomité gaat vanuit Kairo toezien op alle toekomstige vredesoverleg. In de Egyptische badplaats Taba zullen Israelische en Palestijnse onderhandelaars de details regelen van de Israelische terugtrekking uit in eerste instantie de Gazastrook en de stad Jericho op de Westelijke Jordaanoever. Beide overlegorganen gaan 13 oktober aan het werk, de dag waarop het op 13 september getekende Israelisch-Palestijnse principe-akkoord officieel in werking treedt. Voorts blijven de oude onderhandelingsdelegaties in Washington gehandhaafd, die de bevoegdheden van de 13 juli te kiezen Palestijnse bestuursraad moet vaststellen. Ten slotte komt er een gemeenschappelijk economisch comité.

Afgezien hiervan heeft de PLO Faisal Husseini aangewezen om met de Israelische autoriteiten te praten over Palestijnse toegang tot Jeruzalem, die zeven maanden geleden aan scherpe restricties is onderworpen. Israel benoemt geen speciale onderhandelaar, en van Israelische zijde is onderstreept dat géén andere aspecten van de zeer gevoelige kwestie-Jeruzalem ter sprake zullen komen. Voor Israel is Jeruzalem zijn ondeelbare hoofdstad; de Palestijnen eisen het Arabische oostelijk deel voor zich op.

Volgens Arafat heeft Israel beloofd geen Palestijnse gevangenen uit bezet gebied weg te halen voor hun lot met de PLO is besproken. Er zijn berichten geweest in de Israelische pers dat Israel althans een aantal van hen naar gevangenissen binnen Israel wil verhuizen, voor het Palestijnse zelfbestuur in december een feit wordt. Er wordt echter ook gespeculeerd over een grootscheepse amnestie.

Arafat had ook de jacht door het Israelische leger op Palestijnse activisten, zowel van de fundamentalistische beweging Hamas als van Arafats eigen groep Al-Fatah, aan de orde gesteld. Deze zaak heeft tot luide Palestijnse protesten geleid, al moeten Arafat en de zijnen ook niets hebben van Hamas. Evenals de zaak van de gevangenen zal dit in volgende ontmoetingen aan de orde worden gesteld. De Israelische autoriteiten hebben eerder onderstreept dat het leger zijn zoekacties zal voortzetten, in de eerste plaats naar militante Palestijnen die het vredesproces met geweld willen dwarsbomen. (Reuter, AP)