Benazir Bhutto wint verkiezingen in Pakistan

ISLAMABAD, 7 OKT. De vroegere premier Benazir Bhutto heeft de Pakistaanse parlementsverkiezingen van gisteren gewonnen. Ze zal echter niet over een absolute meerderheid in de nieuwe volksvertegenwoordiging kunnen beschikken waardoor zij is aangewezen op een coalitie met één of meer kleine partijen.

Aan het einde van de morgen kon Bhutto's partij, de Pakistaanse volkspartij (PPP), in elk geval rekenen op 85 van 207 zetels in het parlement. Haar grote rivaal, ex-premier Nawaz Sharif, stond toen op 71 zetels voor zijn Pakistaanse Moslimliga. De andere partijen waaronder een front van islamitische fundamentalisten, bleven hierbij ver achter. Als mogelijke coalitiepartners zullen de kleine partijen echter nog een rol van betekenis kunnen spelen.

Bhutto maakte in de loop van de ochtend bekend ervan uit te gaan dat zij een nieuw kabinet zal vormen. Eind jaren tachtig na de militaire heerschappij van generaal Zia Ul Haq was Benazir ook bijna twee jaar premier. Ze werd in augustus 1992 echter uit haar functie ontheven door president Ghulam Ishaq Khan, een zelfde lot dat dit voorjaar ook har rivaal Nawz Sharif trof.

De verkiezingen verliepen gisteren zonder incidenten, mede doordat 150.000 militairen waren ingezet om toe te zien op een regelmatig verloop. In elk stembureau waren officieren aanwezig die verregaande bevoegdheden hadden om in te grijpen indien ze ook maar het vaagste vermoeden van fraude hadden. Bij voorgaande verkiezingen bestond vaak de indruk dat er was gefraudeerd met de uitslagen en daarom had de overgangsregering van premier Moeen Qureshi een beroep op het als onpartijdig beschouwde leger gedaan om controle uit te oefenen.

De belangstelling van de Pakistanen voor de verkiezingen was gering. De opkomst was voor zover bekend nog lager dan in 1990 toen slechts 45 procent zijn stem uitbracht. In Karachi, Pakistans grootste stad, bedroeg de opkomst zelfs maar een schamele 12 procent.

Veel Pakistanen hebben hun vertrouwen in de gevestigde politici verloren. Noch het premierschap van Bhutto noch dat van Sharif heeft tot groot enthousiasme bij de bevolking geleid en een voortzetting van een van beiden liet de meesten onverschillig. Meer vertrouwen genoot de kortstondige regering van Qureshi. Deze nam, met steun van de strijdkrachten, de afgelopen maanden een aantal krachtige initiatieven om de economische toestand van het land te verbeteren en om de corrupte politici, die zich vrijelijk uit openbare fondse hadden bediend, in het openbaar aan de schandpaal te nagelen.