Beekdalen

In het artikel "Gas terug in de grond' (W&O, 23 sept.) over het gebruik van het gasveld Norg voor de gasopslag, staat dat ""de Milieuraad vindt, dat het belang van leveringszekerheid niet opweegt tegen de bouw van een groot industrieel complex in één van de mooiste beekdalen van Drenthe''.

Zo gesteld is dat niet waar. Wij hebben twee punten van kritiek op de klakkeloze manier waarop overheden meewerken aan de plannen van de NAM. In de eerste plaats is het zeer de vraag of de leverantie van gas op zo korte termijn wel op het spel staat. De Gasunie heeft dat niet overtuigend aangetoond. Het lijkt er veel meer op dat de gasopslag een belangrijke schakel is in het verkoopbeleid van gas. Daar zijn grote geldbedragen mee gemoeid, maar of dat nu het grote maatschappelijke belang is waar de natuur voor opgeofferd moet worden...?

In de tweede plaats zijn de alternatieven niet goed onderzocht. Gasopslag is vooral nodig, als Nederland het kleine velden-beleid (eerst allerlei kleine gasbellen gebruiken voordat het Slochterengas wordt aangeboord) wil handhaven. Als dat zulke ingrijpende gevolgen voor de natuur heeft, vinden wij dat dit ter discussie moet komen te staan. Zelfs als dit beleid gehandhaafd wordt zijn er nog lokatie-alternatieven te onderzoeken. Nu al zijn Tietjerk en Grijpsterk in beeld voor gasopslag en de NAM is op zoek naar een lokatie in het westen van het land. Wij krijgen niet de indruk dat Norg enig en uniek is, zoals door de NAM bij de presentatie van de plannen is gesteld.

    • Milieuraad Drenthe