Aanwas Postbank beleggingsfondsen

Het vermogen van het Postbank Vermogensgroeifonds is per eind augustus vergeleken met een jaar eerder ruim verdubbeld tot 1,1 miljard gulden.

Het internationaal in obligaties beleggende fonds heeft geprofiteerd van de rentedaling, als gevolg waarvan de koersen van obligaties stegen. De beurskoers, die eind augustus 62,20 gulden bedroeg, heeft over de achterliggende twaalf maanden een voor de aandeelhouder belastingvrij resultaat van 12,1 procent opgeleverd. Het fonds keert geen dividend uit en valt zodoende in de vennootschapsbelasting. De rente-inkomsten worden bij het vermogen gevoegd.

Het Postbank Obligatiefonds is sinds de oprichting in februari 1993 in omvang gegroeid tot 320 miljoen gulden en laat eveneens een positieve waardeontwikkeling zien. De beurskoers sloot eind augustus op 54,10 gulden, waarmee het koersresultaat sinds beursintroductie uitkomt op 8,2 procent. Voorgesteld wordt een contant dividend van 1 gulden.