Vakbond: loon inleveren bij ziekte

ROTTERDAM, 6 OKT. De Industriebond FNV wijst het inleveren van geld en/of vrije tijd bij ziekte niet langer van de hand. Dit blijkt uit de arbeidsvoorwaardennota voor de komende twee jaar die de FNV-bond vanmiddag heeft gepresenteerd.

In zijn nota pleit de bond verder voor invoeren van een soort prestatiebeloning, waarbij de werknemer die op ongebruikelijke tijden werkt of extra scholing volgt meer salaris ontvangt.

De leden moeten zich nog over de voorstellen uitspreken. Anderhalf jaar geleden verzette de Industriebond FNV zich nog hevig tegen de zogenoemde "negatieve arbeidsvoorwaardelijke prikkels'; sancties als een werknemer te vaak ziek is.

Nu heeft de bond dat verzet opgegeven. “We gaan er niet meer vanuit dat de Nederlandse werknemer geen enkel vlekje heeft. Iemand die zich vaak ten onrechte ziek meldt, moet worden aangepakt”, aldus een woordvoerder. Wel meent de FNV-bond dat een werkgever eerst aan preventie en goede verzuimbegeleiding moet doen, voordat hij zijn personeel sancties oplegt.

Evenals de collega's van het CNV is de Industriebond FNV bereid de komende twee jaar enig verlies van koopkracht te aanvaarden. De loonsverhoging die volgend jaar nodig zou zijn om de stijging van de prijzen - 2,5 procent volgens het Centraal Planbureau - te compenseren, wil de industriebond gebruiken voor bevordering van de werkgelegenheid. Per sector of bedrijf zal worden bezien of dan nog geld over is voor salarisverbetering.

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) kunnen werkgevers en vakbond vervolgens afspraken maken over loonsverhogingen voor groepen werknemers om “een algehele verstarring te voorkomen”. De bond is voorstander van een tweejarige CAO, maar wenst over de stijging van de lonen in het tweede CAO-jaar nog geen uitspraak te doen.

De bond moet volgend jaar CAO's afsluiten in onder meer de metaalindustrie en bij DSM, Unilever en Philips. Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid genieten bij de Industriebond FNV prioriteit. De bond denkt door uitbreiding van werken in deeltijd ongeveer 15.000 mensen extra aan het werk te kunnen helpen. Vorig jaar gingen in de industrie 26.000 banen verloren.