Staatssecretaris wil advies over muziekopleiding

DEN HAAG, 6 OKT. Staatsscretaris Cohen van onderwijs heeft de Raad voor de Kunst advies verzocht over de vraag op welke vier plaatsen in ons land een tweede fase-muziekopleiding moet worden verbonden aan een hogeschool. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat hij de Raad voor de Kunst om advies heeft gevraagd omdat de opleidingen er zelf niet uitkomen.

Waar de tweede fase-opleidingen voor uitvoerend musicus zullen komen moet worden bepaald door de kwaliteit die de hogescholen kunnen bieden, maar de staatssecretaris wil er bij voorkeur twee in de Randstad en twee in de provincie. Cohen sluit met die opzet deels aan bij het advies dat de commissie-Van Beers in maart presenteerde. Van Beers wilde echter alleen kwalitatieve overwegingen laten gelden en geen regionale.

Cohen vindt dat te ver gaan omdat een muziekopleiding in de regio ook een culturele functie heeft en een te vergaande taakverdeling tussen de opleiding leidt tot gebrek aan concurrentie. De staatssecretaris wil nog nader bezien hoe groot de behoefte is aan opleidingen tot muziekleraar.