PvdA-voorzitter Noord-Holland weg

AMSTERDAM, 6 OKT. Peter van der Gaast, sinds zes jaar fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland, stapt met onmiddellijke ingang op.

Van der Gaast kan zich niet verenigen met de “zuiveringen annex vernieuwingen” die binnen de Amsterdamse PvdA-gelederen hebben plaatsgevonden. In Amsterdam moeten de meeste raadsleden en alle PvdA-wethouders in de volgende raadsperiode het veld ruimen en plaats maken voor nieuwe, relatief onbekende gezichten. Van der Gaast zegt het “kwaliteitsverlies en het gebrek aan koers” dat daardoor ontstaat, onaanvaardbaar te vinden. Verder spuwt hij openlijk zijn gal aan het adres van de voorzitter van de Amsterdamse PvdA-afdelingen, Wibo Koole. Hij moet in de ogen van de ex-fractieleider eveneens opstappen. Koole heeft als leider van een onafhankelijke selectiecommissie een cruciale rol gespeeld in het opstellen van de nieuwe kandidatenlijst.