Parijs wordt buigzamer in GATT-besprekingen

PARIJS, 6 OKT. De Franse regering heeft zich gisteren tijdens een parlementair debat over de Gatt-onderhandelingen voor liberalisering van de wereldhandel opmerkelijk verzoenend uitgelaten. Minister van buitenlandse handel, Gerard Longuet, gaf de oppositie te verstaan dat Frankrijk niet de verantwoordelijkheid kan nemen voor mislukking van het overleg.

“We moeten beseffen dat ons land, met een procent van de wereldbevolking en zes procent van de wereldhandel, de onderhandelingen niet op zijn eentje kan verlammen. Het is de taak van de regering om de Franse belangen te beschermen via allianties met de EG-partners. We kunnen ons niet de ziekelijke bevrediging veroorloven als enige gelijk te hebben, maar aan het eind van de strijd geïsoleerd en verslagen te zijn. Dat zou een domper betekenen voor de werkgelegenheid, de industrie en de landbouw”, aldus Longuet tot de Nationale Vergadering.

Frankrijk houdt het Gatt-overleg al geruime tijd in een impasse door zijn verzet tegen het vorig jaar november gesloten "Blair House' akkoord tussen de EG en de Verenigde Staten over vermindering van de landbouwsubsidies. De Fransen wilden daarover opnieuw onderhandelen, maar hebben zich er vorige maand onder druk van de EG-partners bij neergelegd dat slechts zal worden gestreefd naar “verduidelijking en aanvulling” van het akkoord.

De socialistische oppositie verweet de Franse regering dinsdag bij het EG-overleg van vorige maand geen veto te hebben uitgesproken tegen het Blair House-akkoord. Parlementslid Alain Le Vern sprak van “vaag en onverantwoordelijk beleid”. Maar Longuet stelde daar tegenover dat de vorige socialistische regering Frankrijk in een zwakke, geïsoleerde positie heeft gebracht door haar onwrikbare verzet tegen de overeenkomst. “De regering moet allianties opbouwen om macht krijgen”, aldus de minister.

Longuet zei dat Frankrijk en de EG-partners op het moment zijn verwikkeld in “een technische strijd” met de VS die de gevolgen van “Blair House” voor de Europese landbouw moet verzachten. De Franse doelstellingen zijn volgens de minister de mogelijkheid van gesubsidieerde export van grote voedselvoorraden, beperking van de import van graanvervangers en bescherming van het Europese landbouwbeleid tegen juridische acties van de VS. De tijdsdruk om tot afspraken te komen is groot, want het is de bedoeling uiterlijk 15 december een totaalakkoord binnen de Gatt te bereiken. De landbouw is daarvan slechts een onderdeel. (AFP, DPA, Reuter)