Na dertig jaar heeft de "fusiekerk' een naam

ROTTERDAM, 6 okt. De drie Nederlandse kerkgenootschappen die zich binnen enkele jaren willen her- en verenigen, zijn het gisteren met grote moeite eens kunnen worden over de naam voor de fusiekerk. Zij gaat "Verenigde Protestantse Kerk in Nederland' heten en zal (gemeten naar de huidige ledenaantallen) na totstandkoming circa 3,4 miljoen gelovigen (2,4 mln hervormden, 770.000 gereformeerden en 30.000 luthersen) tellen.

Andere namen die gisteren en eergisteren op de gecombineerde synodevergadering van de drie kerken in Lunteren voor de kerkfusie te horen waren, waren "Evangelische Kerk van Nederland' , "Verenigde Hervormde Kerk in Nederland' en "Verenigde Reformatorische Kerk in Nederland'. De laatste naam bleek al voor de vergadering voor velen minder op zijn plaats te zijn en wat de tweede betreft hadden vooral de lutheranen er moeite dat die naam zou suggereren dat zij naar een andere kerk overstappen, terwijl de nieuwe kerk de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse kerk in het Koninkrijk der Nederlanden is.

Wat overbleef was de naam "Evangelische Kerk in Nederland'. Daartegen hadden echter de "bonders' (gereformeerde bond in de Hervormde Kerk) grote bezwaren omdat die in die naam de verworteling in de Reformatie niet meer zichtbaar zou zijn.

Daarop werd de naam "Verenigde Protestantse Kerk' bespreekbaar en haalbaar, ondanks verzet uit de Friese hoek van de synode dat protestants' negatief en nietszeggend is. Voor deze naam werd echter krachtige druk op de synode uitgeoefend. Met gevolg dat van de 82 synodeleden die gistermorgen nog voor de naam "Evangelische Kerk in Nederland' kozen, er 's middags nog maar zeven bij die naam bleven. Daarop stemden 123 voor en 41 synodeleden tegen de naam "Verenigde Protestantse Kerk in Nederland'. Voor alle zekerheid werden de tegenstemmers nog geteld: vier lutheranen, dertien gereformeerden en 24 (van de 75) hervormden. Het herenigingsproces begon circa 30 jaar geleden.