Loterij voor nieuw fonds voor erfgoed

ROTTERDAM, 6 OKT. In Amsterdam is onlangs het Fonds Behoud Nationaal Erfgoed opgericht. Het fonds, een particulier initiatief, wil bij particulieren en het bedrijfsleven geld inzamelen om musea in het kader van het Deltaplan voor het Cultuurbehoud te helpen bij achterstallig onderhoud, zoals restauraties, van hun collecties.

In samenwerking met de Nationale Sponsorloterij heeft het fonds inmiddels een actie opgezet om een basisfonds te vormen. Binnenkort krijgen zo'n 100.000 mensen een brief thuis met het verzoek een lot te kopen ter waarde van een tientje. WVC heeft volgens een woordvoerder van het fonds “een subsidie van enkele tienduizenden guldens” toegezegd om deze eerste actie te organiseren.

De donateurs kunnen later zelf aangeven aan welke voorgedragen categorie - van kaarten en doeken tot boeken en microscopen - het geld besteed moet worden. De Stichting Noach, waaruit dit nieuwe fonds voortkomt, zal in overleg met de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag, de gelden toewijzen.