Lasten auto stegen sneller dan tarieven bus en trein

DEN HAAG, 6 OKT. De fiscale lasten voor automobilisten stijgen in deze kabinetsperiode aanzienlijk meer dan de tarieven voor bus, tram en trein. Automobilisten zijn tussen 1990 en 1994 in totaal 41,7 procent duurder uit, terwijl reizigers met het openbaar vervoer 27,2 procent meer betalen. Minister Kok van financiën schrijft dat in antwoord op Kamervragen over de Miljoenennota 1994.

De tarieven in het openbaar vervoer stijgen sinds enkele jaren met jaarlijks 6 procent. De motorrijtuigenbelasting en de accijns op LPG en diesel zijn door het kabinet diverse malen aangepast.

Zo gaat volgend jaar de accijns op diesel met acht cent omhoog en die op benzine met 11 cent. Verder worden de toeslagen op de motorijtuigenbelasting van een populaire middenklasser van 900 kg in 1994 met respectievelijk 39 gulden (diesel) en 122 gulden (LPG) verhoogd, zo blijkt uit de antwoorden van Kok.

Het kabinet sprak bij zijn aantreden af dat de kosten voor automobilisten minstens gelijke tred zouden moeten houden met de tarieven in het openbaar vervoer. Dat is nodig om het gebruik van de auto terug te dringen ten gunste van het gebruik van bus, tram en trein. De lastenverhogingen voor automobilisten hebben het kabinet in totaal een kleine vier miljard gulden opgeleverd.

Kok schrijft verder dat het aantal werklozen volgend jaar met 15.000 toegenomen zou zijn als het kabinet had vastgehouden aan de afspraken in het regeerakkoord over terugdringing van het overheidstekort. Volgens het regeerakkoord zou het tekort volgend jaar 3,25 procent van het nationaal inkomen moeten bedragen. Het kabinet heeft echter besloten “een tandje lager” te schakelen, waardoor het tekort in 1994 op 3,9 procent uitkomt.

Om de werkgelegenheid te stimuleren heeft het kabinet onder meer besloten de komende vier jaar acht miljard te investeren in de bouw van wegen, spoorlijnen en tunnels en in verbetering van het milieu. Uit de antwoorden van Kok blijkt dat daar via EG-fondsen en lagere overheden nog eens twee miljard bijkomt.

Volgende week vinden in de Tweede Kamer de financiële beschouwingen over de Miljoenennota 1994 plaats. De algemene politieke beschouwingen zijn al meteen na Prinsjesdag gehouden.

Daarbij bleek dat een Kamermeerderheid nog niet akkoord gaat met de voorgenomen stijging van de diesel- en bezineaccijns. De fracties willen eerst de zekerheid dat België en Duitsland de accijnzen eveneens verhogen. Volgens Kok is het vrijwel zeker dat de Duitsers tot een hogere accijns zullen besluiten. In België bestaan daartoe op korte termijn echter geen voornemens, aldus de minister.