Kamer pleit voor arbitrage in fiscale geschillen met VS

DEN HAAG, 6 OKT. CDA, PvdA, VVD en D66 willen dat er een snelle arbitrage-mogelijkheid komt om geschillen te beslechten die ontstaan als gevolg van het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en de VS. Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) staat positief tegenover zo'n arbitrage-commissie en zal proberen de Amerikanen van de noodzaak van oprichting te overtuigen.

Dat bleek gisteravond in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het belastingverdrag. Over het verdrag is ruim tien jaar onderhandeld. Het vervangt de overeenkomst van 1948. Dank zij het oude verdrag vestigden veel multinationals hun hoofdkantoor in Nederland. De belastingovereenkomst, die moet voorkomen dat inkomsten zowel in Nederland als in de VS worden belast, biedt investeerders zekerheid over de fiscale behandelingen.

Alle fractiewoordvoerders staan positief tegenover de nieuwe belastingovereenkomst. “Gezien de harde opstelling van de VS zijn wij van mening dat met dit verdrag het maximaal haalbare is bereikt”, zei VVD-woordvoerder Van Rey. “Het is wegens de compromissen een uiterst gecompliceerd verdrag gebleken.”

Juist om reden van die complexiteit pleitte Van Rey samen met zijn D66-collega Ybema voor uitstel van de behandeling. De regeringsfracties CDA en PvdA en Van Amelsvoort wilden dit niet omdat de Eerste Kamer dan te weinig tijd zou hebben om het verdrag te behandelen. Over een paar weken bespreekt de Amerikaanse Senaat het verdrag en naar verwachting zal de overeenkomst op 1 januauri 1994 van kracht zijn.

Volgens Van Amelsvoort is het nieuwe belastingverdrag minder gunstig dan het oude. Bedrijven die zich bezighouden met echte economische activiteiten hebben van het nieuwe verdrag niets te vrezen; de rol van de zogeheten brievenbusmaatschappijen is uitgespeeld. Het belangrijkste punt van het verdrag is namelijk de bestrijding van het zogeheten treaty-shopping, waarbij buitenlandse ondernemingen Nederland als springplank gebruiken voor hun activiteiten in de VS. Door in Nederland een vennootschap op te richten, vaak in de vorm van een "papieren' BV, kon elk buitenlands bedrijf profiteren van de gunstige belastingbepalingen tussen Nederland en de VS. De eisen om aanspraak te maken op het verdrag zijn in het nieuwe verdrag verscherpt.

In de verdragstekst kan het Nederlandse parlement noch de Amerikaanse Senaat iets veranderen. Wel kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de oprichting van een arbitrage-commissie. Verder braken de woordvoerders een lans voor een informatie- en aanspreekpunt op het ministerie van financiën. Ook wanneer bedrijven een geschil hebben met de belastinginspecteur worden ze met voorrang behandeld door het ministerie in Den Haag.

Van Amelsvoort weersprak de beschuldiging dat het belastingverdrag op gespannen voet zou staan met het oprichtingsverdrag van de EG. Het zogeheten Verdrag van Rome bepaalt dat inwoners en bedrijven van een lidstaat niet mogen worden gediscrimeerd ten opzichte van die van een andere lidstaat. Van Amelsvoort zei dat het Nederlandse belastingverdrag is voorgelegd aan de Europese Commissie en dat de commissie niet heeft gereageerd. “Met andere woorden: het belastingverdrag tussen Nederland en VS staat niet op gespannen voet met het verdag van Rome”, zei desgevraagd vanmorgen de woordvoerder van Financiën.